0868666363

Category Archives: Case Thẩm Mỹ Răng

CASE #3055 : RĂNG Ố VÀNG, ĐÃ LÀM RĂNG SỨ KIM LOẠI.

➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng răng ố vàng và đã làm răng sứ kim loại 2 răng cửa R11, R21 nhưng bị đen viền nướu. Trước đó đã điều trị tủy 1 răng cửa nhưng không được đảm bảo gây tình trạng mủn chân răng. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám […]

TEXTURE TEETH

Quá trình chế tác phục hình thẩm mỹ đòi hỏi những hiểu biết toàn diện về các yếu tố giải phẫu và những hiệu ứng quang học ảnh hưởng lên diện mạo của răng. Để đạt được kết quả thẩm mỹ, các đặc tính này cần phải được đặt trong tổng thể hài hòa với […]

CASE #3056 : RĂNG KHẤP KHỂNH, HÔ, Ố VÀNG.

➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng răng vàng ố, hình thể răng khấp khểnh nhiều, răng hô. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Chốt phương án thực hiện, chuẩn bị mock up. Dựa theo cung cười và tỉ lệ khuôn mặt mô phỏng nụ […]

CASE #4059 : MEN RĂNG MẺ, HÌNH THỂ XẤU

    ➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng men răng mẻ, răng R13 lệch cung, hình thể răng xấu. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Chốt phương án thực hiện, chuẩn bị mock up. Dựa theo cung cười và tỉ lệ khuôn mặt mô […]

CASE #3057 : ĐÃ LÀM RĂNG SỨ NHƯNG KHÔNG HÀI LÒNG, RĂNG TO, THÔ, CƯỜI HỞ LỢI

  ➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng đã làm 8 răng sứ hàm trên nhưng không ưng ý, hình thể răng to, thô, cười hở lợi. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Tiến hành bấm 3 cổ lợi, phá bỏ lớp răng sứ cũ. […]

CASE #4060 : RĂNG NHIỄM Ố VÀNG, HÌNH THỂ XẤU

  ➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng răng ố vàng, hình thể xấu ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Chốt phương án thực hiện, chuẩn bị mock up. Dựa theo cung cười và tỉ lệ khuôn mặt mô phỏng nụ cười kỹ thuật số, […]

CASE #3058: MEN RĂNG MẺ, HÌNH THỂ XẤU

  ➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng men răng mẻ, răng R13 lệch cung, hình thể răng xấu. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Chốt phương án thực hiện, chuẩn bị mock up. Dựa theo cung cười và tỉ lệ khuôn mặt mô phỏng […]

CASE #3059 : RĂNG Ố VÀNG, HÌNH THỂ XẤU, SÂU KẼ

  ➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng răng ố vàng, hình thể xấu, sâu kẽ nụ cười luôn mất tự tin. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Lên phương án điều trị để khắc phục hoàn toàn vấn đề hình thể, màu sắc như […]

CASE #3060 : RĂNG XỈN MÀU

➡️TÌNH TRẠNG: Khách hàng đến khám trong tình trạng răng xỉn màu, hình thể hàm dưới xấu. ➡️GIẢI PHÁP: Bác sĩ thăm khám và thực hiện lấy dấu hàm sơ khởi. Chốt phương án thực hiện, chuẩn bị mock up. Dựa theo cung cười và tỉ lệ khuôn mặt mô phỏng nụ cười kỹ thuật […]